Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés

Függőben tartás vagy tulajdonjog fenntartással történő eladás:

 • Függőben tartás:
  • tulajdoni lapra nem kell feljegyezni, széljegyként szerepel azon, azzal, hogy 6 hónap elteltével azt a földhivatal hivatalból törli
  • legfeljebb 6 hónapig lehetséges függőben tartani a tulajdonjog bejegyzését, tehát ezt azokban az esetekben nem javasolt alkalmazni, ha például a felek abban állapodnak meg, hogy a vevő 6 hónapot meghaladó részletekben fizeti ki a vételárat
  • Függőben tartás tehát védelmet nyújt az eladónak, hogy mindaddig, amíg a vevő nem fizeti ki a teljes vételárat az eladó tulajdonjoga nem kerül törlésre, és a vevőt is védi, hiszen ezen 6 hónap alatt az eladó nem adhatja el ismét az ingatlant, illetve arra nem kerülhet rá az eladó esetleges tartozása miatt végrehajtási jog sem.
 • Tulajdonjog fenntartás:
  • tulajdoni lap III. részére kell feljegyezni
  • elidegenítési és terhelési tilalommal azonos hatályú, tehát mindaddig, amíg nem kerül törlésre a tulajdonos azt nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, ugyanakkor sajnos nem nyújt védelmet a vevő számára a végrehajtási jog bejegyzése ellen,
  • törlése: hivatalból törli a földhivatal:
   • vevő tulajdonjoga bejegyzésével,
   • ha a felek a feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és az eltelt
  • Tulajdonjog fenntartás abban az esetben jelenthet jó megoldást, ha a vevő a vételárat nem tudja 6 hónap alatt megfizetni.

Elővásárlási jog: 

 • Amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor mindegyik tulajdonostársnak elővásárlási joga van a többi tulajdonos tulajdoni hányadára. Ezért mielőtt az egyik tulajdonostárs eladná az ingatlanát egy harmadik személynek fel kell kínálnia azt tulajdonostársának. Amennyiben tulajdonostársa élni kíván elővásárlási jogával, akkor az adásvételi szerződés a tulajdonostársak között fog létrejönni. Viszont a tulajdonostárs csak akkor élhet elővásárlási jogával, ha az adásvételi szerződés valamennyi feltételét elfogadja, tehát a vevő által megfizetni vállalt vételárat a vevő által meghatározott időre vállalja megfizetni. 

Föld tulajdonjogának megszerzésének többletfeltételei:

 • 1 példányt biztonsági okmányon kell elkészíteni
 • ki kell függeszteni a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat hirdetőtáblájára
 • figyelemmel kell lenni az elővásárlási jogra is
 • szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
Top
Hívjon