Követeléskezelés Követeléskezelés

  • Fizetési felszólítás

Amennyiben az Önnek tartozó személy önként nem tett eleget fizetési kötelezettségének, úgy célszerű először ügyvédi fizetési felszólításban felhívni őt a teljesítésre.

  • Fizetési meghagyás

Amennyiben az Önnek tartozó személy sem önként, sem ügyvédi fizetési felszólításra nem tett eleget fizetési kötelezettségének, úgy 3.000.000.-Ft összegű követelés alatt kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesítheti követelését.

A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás esetén a követelés 3%-nak megfelelő eljárási díjat kell megfizetni. Például 2.500.000.-Ft összegű tartozás esetében 75.000.-Ft.

  • Peres képviselet

Amennyiben az Önnek tartozó személy a kibocsátott fizetési meghagyásnak ellentmondott, úgy Ön keresetet tartalmazó iratot lesz köteles benyújtani az illetékes bíróság előtt a követelés érvényesítése érdekében.

  • Végrehajtás

Amennyiben az Önnek tartozó személy a kibocsátott fizetési meghagyásnak nem mondott ellen határidőben, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Ebben az esetben kérheti a közjegyzőtől végrehajtási lap kibocsátását, melyet követően az eljárás az illetékes végrehajtó elé kerül.

A végrehajtó az eljárás megindításához felhívja Önt arra, hogy fizesse meg a végrehajtási költségelőleget.

Top
Hívjon